Pierwsze dofinansowanie z funduszy unijnych w perspektywie 2014 –2020 dla Gminy Mikołów

W dniu 10.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016 dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W tej perspektywie finansowej jest to pierwsze uzyskane dofinansowanie w ogłoszonym konkursie dla Gminy Mikołów. Projekt pn. „Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów” uzyskał dofinansowanie w wysokości 817 105,00 zł. Koszt całkowity tego zadania ma wynieść 961 300,00 zł.

 

Projekt zakłada powstanie nowego portalu Urzędu Miasta Mikołów oraz Biuletynu Informacji Publicznej, które wprowadzą nową jakość komunikacji. Uruchomienie nowych, łatwych w obsłudze kanałów komunikacji da Urzędowi skuteczne narzędzie do realizacji usług elektronicznych. W Portalu UM Mikołów powstaną spójne ze sobą moduły/obszary funkcjonalne. Portal będzie mieć możliwość tworzenia „podportali”. Zostanie rozbudowany także System Informacji o Terenie poprzez opracowanie i uruchomienie dodatkowych modułów, tj. Zgłoszenia dla użytkowników publicznych oraz Sprzedaży nieruchomości gminnych. Z kolei aplikacja mobilna zapewni dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych z poziomu urządzeń przenośnych. Zostanie również wdrożony kompleksowy system obiegu dokumentów w pełni wypełniający definicję Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

 

Komentarze (0)
Pierwsze dofinansowanie z funduszy unijnych w perspektywie 2014 –2020 dla Gminy Mikołów
Brak komentarzy
Logotypy UE