Paniowska OSP ma nowy wóz

Paniowska OSP ma nowy wóz

Działająca od ponad 100 – lat Ochotnicza Straż Pożarna w Paniowach przeżywała 24 października wielkie wydarzenie. Jednostce tej dzięki staraniom zarządu OSP oraz radnego Krzysztofa Rogalskiego, przekazano nowy samochód pożarniczy średni. Nowy wóz bojowy marki Renault zastąpił używanego przez OSP przez około 30 lat, pojazd marki Star. Kluczyki do nowego wozu strażackiego przekazał przedstawicielom zarządu OSP Paniowy burmistrz Mikołowa Marek Balcer, w obecności przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Sochy, radnego Krzysztofa Rogalskiego, komendanta PSP nadbrygariera Dariusza Witkowskiego, brygadiera Dariusza Bujały, inspektorów Centrum Zarządzania Kryzysowego Zbigniewa Sobótki i Tomasza Wierzbickiego, prezesa zarządu OSP Mikołów radnego dh Dariusza Gaschi i przedstawiciela zarządu powiatowego OSP dh Józefa Świerczyny oraz licznie zgromadzonych mieszkańców sołectwa. W imieniu strażaków i mieszkańców sołectwa, wszystkim, którzy podjęli decyzję o przyznaniu nowego wozu bojowego dla paniowskich ochotników i przyczynili się do realizacji tej decyzji, głównie  Burmistrzowi Miasta Markowi Balcerowi oraz Radzie Miasta i jej przewodniczącemu Tadeuszowi Socha, za wygospodarowanie środków finansowych na zakup samochodu, podziękowania złożyli członkowie zarządu OSP Paniowy.
Jan Kurpas Prezes OSP Paniowy

Komentarze (0)
Paniowska OSP ma nowy wóz
Brak komentarzy
Logotypy UE