Otwarta rekrutacja do projektu – SZANSA – wsparcie społeczne w Mikołowie

Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, zaprasza osoby zamieszkałe na terenie Gminy Mikołów do wzięcia udziału w projekcie:

„SZANSA – wsparcie społeczne w Mikołowie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 

Jeśli jesteś
– osobą, która ukończyła 29 rok życia
– bezrobotną, nieaktywną zawodowo
 

Mamy dla Ciebie dobre rozwiązanie
– świadczenie integracyjne
– posiłek każdego dnia
– odzież ochronną
– pomoc socjalną i psychologiczną
– udział w warsztatach specjalistycznych
– pomoc z zakresu doradztwa zawodowego i prawnego
– możliwość przekwalifikowania, podwyższenia kwalifikacji na drodze szkolenia kursowego lub bezpośrednio u pracodawcy – w zawodach aktualnie poszukiwanych na rynku pracy
– zajęcia praktyczne w CIS z zakresu prac: konserwacji terenów zieleni, ogrodowych, pomocniczo-budowlanych
– udział w stażach i praktykach
– udział w imprezach kulturalnych organizowanych w Mikołowie oraz spotkaniach integracyjnych
 

Czego oczekujemy w zamian:
– chęci powrotu do pełni życia społecznego, zawodowego
– aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum
 

Po pomyślnym ukończeniu programu masz zdecydowanie większą szanse zatrudnienie!
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie Centrum Integracji Społecznej, pok. 110 przy ulicy Kolejowej 2 w Mikołowie lub na stronach www.cismikolow.pl, www.fundusze.mikolow.eu oraz dostarczenie go do Centrum Integracji Społecznej.
O rozmowach kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 

O szczegóły pytaj w siedzibie Centrum Integracji Społecznej
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2; w godz. 7.00 – 15.00
Informacja telefoniczna (32 738 11 55 lub 32 738 11 45)

Razem zrobimy coś dobrego: dla Ciebie, Twojej Rodziny,
dla mieszkańców Mikołowa

 

Komentarze (0)
Otwarta rekrutacja do projektu – SZANSA – wsparcie społeczne w Mikołowie
Brak komentarzy
Logotypy UE