Opracowanie Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

We wrześniu br. ruszyły prace pod kątem opracowania Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego) – w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny”. Beneficjentami tego projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego:  Łaziska Górne,  Mikołów, Orzesze,  Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Podstrategię promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu  Operacyjnego na  lata  2016  – 2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego) na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mikołowie opracuje konsorcjum firm ResPublic sp. z o.o. z Warszawy oraz Instytut Badawczy IPC sp. z o. o. z Wrocławia. W ramach ww. projektu pracownicy tych firm przeprowadzać będą działania o charakterze badawczym (badania opinii), analitycznym, jak i konsultacyjnym. Do działań zostaną zaproszeni zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy z obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego.

 

Jak podkreślają eksperci podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego nie jest „gotową receptą na sukces”. Jest ona jedynie „ogólnym drogowskazem”, wskazówkami, które mają pomóc przy promocji obszaru funkcjonalnego.

„Opracowując program promocji dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego trzeba z założenia postrzegać jako takie przekształcenia jej struktury, które prowadzą w bliższym i dalszym horyzoncie czasu do wzrostu zainteresowania tym obszarem zarówno ze strony mieszkańców regionu, turystów z Polski, jak i inwestorów, minimalizacji niekorzystnych oddziaływań na otoczenie i oferowania innym korzyści zewnętrznych.” – jak mówi Michał Kazem-Bek koordynujący działania z ramienia Respublic i Instytutu Badawczego IPC.

Proces formułowania Strategii, w tym określenia obszarów priorytetowych, celów, działań, wskaźników i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację oparty będzie na zasadach partnerstwa lokalnego – przy zaangażowaniu przedstawicieli życia społecznego, gospodarczego oraz politycznego, w tym przedsiębiorców, władz samorządowych, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych – tzw. aktorów rozwoju lokalnego.

Prace nad strategia zakończą się w styczniu 2016 roku.

Komentarze (0)
Opracowanie Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego
Brak komentarzy
Logotypy UE