Opłatek w Powrocie

Opłatek w Powrocie

Co roku Klub Abstynenta Powrót organizuje spotkanie opłatkowe. Tegoroczne odbyło się 18 grudnia w siedzibie stowarzyszenia. Uczestniczyła w nim społeczności klubu, przedstawiciele szkoły liderów ale również delegacje władz samorządowych duchowieństwa, oświaty, policji, ruchu trzeźwościowego oraz pomocy społecznej. Władze Mikołowa reprezentował burmistrz Stanisław Piechula oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Wilkoszyńska.
– Takie spotkania są szczególnie ważne dla uzależnionych oraz ich rodzin, dają bowiem moc na najbliższe dni oraz nadzieję na cały rok. Trzeźwa matka, trzeźwy ojciec, syn, córka, to najlepszy upominek świąteczny – mówił w trakcie spotkania Tadeusz Rosa, prezes KA Powrót.  Podziękował wszystkim za wspieranie całorocznych działań Stowarzyszenia i placówek przy nim działających. Szczególnie serdecznie odniósł się do tych, którzy w tym roku obchodzą pierwszą od wielu lat wigilię bez alkoholu.  W trakcie opłatka burmistrz Stanisław Piechula  oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Barbara Wilkoszyńska wręczyli puchary i dyplomy oraz symboliczne nagrody zwycięzcom XVI Turnieju Skatowego Społeczności Terapeutycznej Stowarzyszenia „POWRÓT” organizowanego corocznie o Puchar Burmistrza Mikołowa a także IX Turnieju Brydżowego „REMIK” o Puchar Burmistrza Mikołowa.
Zwycięzcami turnieju skatowego zostali:I miejsce – Kazimierz Żabka
II miejsce – Zbigniew Gardawski
III miejsce – Kazimierz Anisienia
Zwycięzcami turnieju w „REMIKA” zostali:
I miejsce – Alojzy Zwonik
II miejsce – Renata Krzyżanowska
III miejsce – Maria Żabka

Autor zdjęć: Mateusz Pluta

Komentarze (0)
Opłatek w Powrocie
Brak komentarzy
Logotypy UE