Ogłoszenie

Referat Zagospodarowania Przestrzennego informuje, 
iż od dnia
01.07.2015r.
każdy
wtorek i czwartek
będzie

dniem wolnym od przyjmowania Stron.

 

Strona będzie mogła pobrać i wypełnić wnioski oraz złożyć
dokumenty w Biurze Obsługi Klienta.
Ponadto osoby starsze, niepełnosprawne, mające kłopoty 
z poruszaniem się, będą mogły telefonicznie lub listownie
(list tradycyjny lub w formie elektronicznej) zgłosić potrzebę
uzyskania pomocy w załatwieniu sprawy związanej

Z kompetencjami Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
w miejscu zamieszkania.

Komentarze (0)
Ogłoszenie
Brak komentarzy
Logotypy UE