Obchody 800-lecia Mikołowa

Obchody 800-lecia Mikołowa

Pierwsza historyczna wzmianka o Mikołowie pochodzi z 1222 r. W dokumencie księcia opolskiego Kazimierza znajduje się zapis o kasztelanie mikołowskim Andrzeju (comes Andreas castellaneus de Miculow).

Jeśli w tym roku w Mikołów był już kasztelanią, to grodzisko (miejscowość) musiało zostać założone znacznie wcześniej. Niemniej rok 1222 przyjęto jako datę powstania Mikołowa. Prawa miejskie otrzymał Mikołów w 1547 roku.

Rok 2022 będzie rokiem 800-lecia Mikołowa.

Grupa mikołowian już pod koniec 2016 r. postanowiła solidnie przygotować się do tego znaczącego święta naszego miasta.

Z inicjatywy Komisji ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji już w październiku 2016 r. odbyło się pierwsze, otwarte spotkanie, na którym omówiono propozycje obchodów 800-lecia naszego miasta i powołano Komitet ds. organizacji obchodów.

Na przewodniczącego Komitetu zaproponowano kandydaturę Eugeniusza Wycisło, który podjął się koordynowania pracami Komitetu.

Skład Komitetu, czy może mniej oficjalnie, grupy roboczej jest otwarty.

Na początku września br. planujemy kolejne spotkanie organizacyjne, z możliwością uczestniczenia zainteresowanych mieszkańców.

O dokładnym terminie i miejscu spotkania poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Logotypy UE