Nowy sołtys w Paniowach

Nowy sołtys w Paniowach

Jan Gaura został wybrany nowym sołtysem Paniów. Wyboru mieszkańcy dokonali w trakcie zebrania wiejskiego, które odbyło się 7 marca. Wcześniej jednak Krzysztof Rogalski, który funkcję te pełnił przez ostatnie 12 lat przedstawił sprawozdanie z ostatniej kadencji Rady Sołeckiej.

Na stanowisko sołtysa zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: Jan Gaura i Piotr Buras. W tajnym głosowaniu oddano 146 głosów. Pierwszy z kandydatów uzyskał ich 95, zaś jego kontrkandydat 51.

Do Rady Sołeckiej zgłoszeni zostali: Bożena Mrozek, Bernard Pyka, Michał Kurpas, Jolanta Szlauer, Bernard Mryka, Franciszek Błaszczyk, Tadeusz Jagła, Adrian Garcorz, Marcin Kurpas, Antoni Chwiałkowski, Marcin Promny, Michał Michalczyk i Paweł Gurst.

Do Rady Sołeckiej w tajnym głosowaniu mieszkańcy wybrali dziewięć osób, które zdobyły największe poparcie, a byli to: Michał Kurpas, Bernard Pyka, Adrian Garcorz, Bernard Mryka, Bożena Mrozek, Jolanta Szlauer, Tadeusz Jagła, Paweł Gurst i Marcin Kurpas. W spotkaniu prócz mieszkańców Paniów uczestniczyły władze miasta, radni miejscy i powiatowy, policji i straży miejskiej. (BJ)

Logotypy UE