Nowy Komendant Policji

Nowy Komendant Policji

Podinspektor Andrzej Wystalski  (z lewej) został nowym komendantem  w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie. Wprowadzenia nowego komendanta na to stanowisko dokonał Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz, a odbyło się to 12 stycznia w siedzibie KPP Mikołów.
W uroczystości prócz policjantów i pracowników cywilnych jednostki uczestniczyli przedstawiciele samorządu oraz prokuratury. Władze Mikołowa reprezentował burmistrz Stanisław Piechula.  
Pochodzący z Częstochowy Andrzej Wystalski od ponad 20 lat pracuje w policji, pełniąc między innymi funkcje komendanta  w  Komendach Powiatowych w Kłobucku i Tarnowskich Górach. Komendant będzie nadzorował pracę funkcjonariuszy pionu kryminalnego. 
Zmiana kierownictwa jednostki nastąpiła w związku z odejściem na emeryturę ówczesnego komendanta powiatowego mł. insp. Tomasza Olesińskiego i jego zastępcy mł. insp. Mariusza Bodnara.

Komentarze (0)
Nowy Komendant Policji
Brak komentarzy
Logotypy UE