NOWOŚĆ – zbiórka odpadów biodegradowalnych

Od 1 stycznia 2019 r. w Mikołowie prowadzona będzie segregacja i odbiór biodegradowalnych odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Mikołowa odpady te będą zbierane w nieruchomościach jednorodzinnych w specjalnie do tego przeznaczonych workach, a w nieruchomościach wielorodzinnych – w pojemnikach. Odpady biodegradowalne wrzucać będziemy do worków i pojemników w kolorze brązowym z napisem BIO.

Przewidywane limity zbiórek wynoszą odpowiednio: 2 worki o pojemności 120 litrów podczas każdego odbioru w nieruchomościach jednorodzinnych (raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu. W nieruchomościach wielorodzinnych odbiór będzie się odbywał w okresie od 1 kwietnia do 31 października – dwa razy w tygodniu, a w pozostałych miesiącach raz w tygodniu.

Poniżej znajdą Państwo instrukcję jak należy segregować bioodpady.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

chwasty,

liście,

trawę,

pozostałości roślinne,

kwiaty,

rozdrobnione gałęzie,

odpadki po owocach i warzywach,

przeterminowane owoce i warzywa,

resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,

skorupki jaj,

łupiny orzechów,

fusy z kawy i herbaty,

odpadki po zwierzętach domowych (np. trociny, siano).

płynnych resztek jedzenia,

resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (odpadki z mięsa, ryb, kości),

psich odchodów,

żwirku po kotach,

ziemi,

darni.

 

Logotypy UE