Nowe wzory dokumentów dot. zgłaszania projektów do BO IV

Nowe wzory dokumentów dot. zgłaszania projektów do BO IV

Informujemy, że od dnia 25.05.2018 r. obowiązują nowe wzory dokumentów dotyczące zgłaszania projektów do IV edycji budżetu obywatelskiego:

formularz zgłoszenia projektu (zał. nr 2 do regulaminu)

lista poparcia dla projektu (zał. nr 3 do regulaminu)

wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania (zał. nr 5 do regulaminu)

Sam regulamin oraz pozostałe dokumenty nie ulegają zmianie. Aktualne nowe wzory dokumentów są dostępne na stronie www.obywatelski.mikolow.eu w zakładce DO POBRANIA.

Zmiany zostały podyktowane rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Załączniki:

Logotypy UE