Nowa jakość usług społecznych

Nowa jakość usług społecznych

9 października w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zastępca burmistrza Mikołowa, Mateusz Handel podpisał umowę na realizację projektu ?CUS- nowe spojrzenie na usługi społeczne?.
Blisko 6 milionowe dofinansowanie umożliwi powołanie nowej, lokalnej jednostki, która skoordynuje i zintegruje usługi społeczne, a co najważniejsze poszerzy ich ofertę.

W Mikołowie mieszkańcy mogą korzystać z ofert i usług jakie w ramach swoich zadań wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej oraz Dzienny Dom Pomocy. Powołanie Centrum Usług Społecznych pomoże skonsolidować te usługi, a mieszkańcy wszelkie informacje i dostęp do nich będą mogli uzyskać ?w jednym okienku?.
Formalnie więc MOPS, CIS i DDP przestaną funkcjonować jedynie w nazewnictwie, ich rolę (poszerzoną o dodatkowe usługi dla mieszkańców) szczelnie wypełni CUS.

Taka zmiana pozwoli zwiększyć dostępność usług dla mieszkańców, zaś sama gmina (jako organ zarządzający) będzie mogła trafniej i bardziej kompleksowo odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców ? nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

podpisanie umowy
Podpisanie umów na realizację projektu ?CUS ? nowe spojrzenie na usługi społeczne”
foto: Tymoteusz Staniek

Usługi społeczne a pomoc społeczna

Powołanie nowej instytucji lokalnej polityki społecznej pozwoli na rozszerzenie pakietu usług z jakich do tej pory korzystać mogli mieszkańcy. Co prawda CUS przejmie wszystkie obowiązki MOPSu (w tym np. pomoc społeczną) jednak na tym jego rola się nie kończy. Celem CUS jest integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różne podmioty (publiczne i niepubliczne).
Na podstawie sygnałów od samych mieszkańców łatwiej będzie przygotować np. spersonalizowany pakiet usług społecznych.

W ramach CUS pojawi się nowy szereg świadczeń, których do tej pory nie oferowały mikołowskie jednostki pomocowe. Skierowane będą głównie do seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.
Centrum Usług Społecznych nastawione będzie również na działania adresowane do całej społeczności lokalnej.
W szczególności na integrację mieszkańców oraz na zwiększenie spójności społecznej. Usługi świadczone przez specjalistów rozszerzone zostaną o działania wspierające, wykonywane przez samych mieszkańców (np. pomoc sąsiedzka).

Podpisanie umowy na realizację projektu rozpoczyna złożony proces, którego finałem będzie powołanie Centrum.
W pierwszej kolejności budynek przy ul. Kolejowej 2 (obecnie siedziba MOPSu) będzie musiał przejść remont, aby odpowiednio dostosować go do nowych zadań.

Poza Mikołowem w naszym województwie do projektu przystąpiło jeszcze 9 gmin. Wszystkie mogą liczyć na wsparcie merytoryczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która na ten cel przeznaczy ponad 7 milionów złotych.
Łączna wartość złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 62 999 914,86 zł.
Na mocy umowy nasze miasto otrzyma 5 707 000 zł.
Przedsięwzięcie w całości realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy UE