Narodowy Spis Powszechny – nabór na rachmistrzów terenowych

Narodowy Spis Powszechny – nabór na rachmistrzów terenowych

Od dziś (1.02) do 16. lutego 2021 r. trwa nabór na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.
Stanisław Piechula – Gminny Komisarz Spisowy w Mikołowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa od 1. kwietnia do 30. czerwca 2021 r., jest to obowiązkowe badanie przeprowadzane raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
  2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
  3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji na temat spisu można znaleźć w Gminnym Biurze Spisowym w Mikołowie (Urząd Miasta, Rynek 16), pod numerami telefonów 32 3248455, 32 3248458, 32 3248459, 32 3248413, lub kierując pytanie na adres e-mail: grazyna.socha@mikolow.eu lub jolanta.hopek@mikolow.eu.

Logotypy UE