Największa dotacja w Polsce!

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest obecnie projekt „Power of Education – podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych”, który jest częścią projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest podniesienie jakości pracy i organizacji oraz podniesienie wymiaru europejskiego wśród przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów.

Nasza Gmina uzyskała na realizację projektu 682 604,09 zł. Kwota ta stanowi aktualnie największą w Polsce dotację przyznaną w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt zakłada realizację 14-dniowych i 3-dniowych szkoleń w Wielkiej Brytanii dla 59 uczestników – nauczycieli (podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich w 2017 roku) oraz organizację przygotowawczych kursów językowych i metodycznych w Polsce przed udziałem w mobilnościach. Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele i wychowawcy nie tylko podniosą swoje kompetencje z języka angielskiego, ale również poznają m.in. metody i narzędzia pracy z dziećmi i uczniami wykorzystywane w Wielkiej Brytanii. Dyrektorzy natomiast wezmą udział w kursach z zakresu zarządzania placówką oświatową, w trakcie których będą mieli możliwość poznania europejskich systemów edukacji. Z projektu skorzystają nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie i dzieci, które będą miały okazję brać udział w ciekawych zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowopoznanych metod. W projekcie udział bierze 7 placówek: 4 szkoły podstawowe (nr 3, nr 4, nr 5 i nr 7) oraz 3 przedszkola (nr 6, nr 9 i nr 10). Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017 r.

W Urzędzie Miasta odbyła się wizyta monitorująca złożona przez przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jej celem było omówienie postępu realizacji projektu, sposobu przygotowania uczestników, dotychczasowych efektów projektu, omówienie wpływu projektu na organizację i uczestników, ewaluacji i planowanego upowszechniania rezultatów oraz przeanalizowanie ewentualnych trudności. Wizyta była także okazją do poznania metod i trybu pracy nad projektem. Przeprowadzający wizytę ze strony FRSE – Pani Justyna Sawa i Pan Michał Sosnowski udzielili wskazówek związanych z zarządzaniem organizacyjnym oraz podzielili się przykładami dobrych praktyk dotyczących realizacji projektu. W trakcie wizyty przedstawiciele FRSE odwiedzili również Przedszkole nr 10 w Mikołowie, gdzie spotkali się z Panią Dyrektor Małgorzatą Kołodziej oraz z uczestnikami projektu. Spotkanie miało na celu poznanie motywacji uczestników do udziału w projekcie, ich oczekiwań oraz planów upowszechniania rezultatów projektu.

Komentarze (0)
Największa dotacja w Polsce!
Brak komentarzy
Logotypy UE