Nagroda w Konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Nagroda w Konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna

13 listopada w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. W tegorocznej edycji Mikołów zgłosił rozbudowę Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego etap II. Projekt ten zdobył nagrodę główną Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii przestrzeń publiczna. 
W tegorocznej, 15 edycji konkursu zgłoszono 45 realizacje. Zlokalizowane są one na terenie 34 gmin. Kandydatury dotyczą m.in. rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zagospodarowania rynków, placów i skwerów, terenów rekreacyjnych i sportowych oraz rewitalizacji obiektów historycznych. 
Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności. 
Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.
Więcej w działe projekty unijne i inwestycje

Komentarze (0)
Nagroda w Konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Brak komentarzy
Logotypy UE