Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu w 2019r.

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu w 2019r.

Informujemy, iż Gmina Mikołów ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Mikołów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów przedsięwzięcia. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. Zainteresowani właściciele nieruchomości mogą w terminie do 15 marca 2019 r. składać w Urzędzie Miasta Mikołów wnioski wraz załącznikami. Są one dostępne, w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 Urzędu, I piętro, Rynek 16 w Mikołowie w godzinach urzędowania: w poniedziałek od 7.30 do 17.00., od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, oraz w piątek od 7.30 do 14.00 oraz na stronie internetowej http://bip.mikolow.eu/?a=13004.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32-32-48-475, 32-32-48-556, bądź mailowy: bgo@mikolow.eu.

 

Logotypy UE