Nabór do Rady Seniorów

W dniach od 19 czerwca do 3 lipca br. odbywać się będzie nabór kandydatów do Rady Seniorów w Mikołowie. Kandydatem do Rady może być każdy mieszkaniec Mikołowa, który ukończył 60 lat, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada poparcie co najmniej 15 osób, złożonych na listach poparcia (ta sama osoba może udzielić popracia tylko jednemu kandydatowi).

Kadydatów do Rady mogą zgłaszać również organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób starszych, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną.

Zgłoszenia na formularzach (do pobrania poniżej lub do odbioru w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów) prosimy przesyłać we wskazanym powyżej terminie na adres um@mikolow.eu (skan wypełnionego formularza) lub składać w Biurze Podawczym.

Link do treści uchwały o powołaniu Rady Seniorów i nadania jej statutu.
http://bip.mikolow.eu//upload/9266/626-2017_5b4cd7.pdf

Załączniki:

Komentarze (0)
Nabór do Rady Seniorów
Brak komentarzy
Logotypy UE