Muzyczne Babie Lato

Muzyczne Babie Lato

Na mikołowskim rynku 28 września odbędzie się impreza muzyczna, w trakcie której zaprezentują się  chóry i zespoły Miejskiego Domu Kultury. Impreza rozpocznie się o 15.00 zaś wsród wykonawców znalazły się chory: Gloria, Chopin, Harmonia, zespoły Mokrzanki i Mikołowianki, a także Capella Nicopolensis oraz orkiestra górnicza kopalni Bolesław Śmiały.

Komentarze (0)
Muzyczne Babie Lato
Brak komentarzy
Logotypy UE