Wyłożenie MPZP dla obszaru GOJ

Wyłożenie MPZP dla obszaru GOJ

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru GOJ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od 16.12.2020r. do 21.01.2021r.
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w budynku Urzędu Miasta (Rynek 16),
w godzinach pracy urzędu, w dni robocze od poniedziałku
do piątku (z wyjątkiem 24.12.2020 r. i 31.12.2020 r.).

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, dostępność klientów do Urzędu Miasta jest ograniczona. W przypadku chęci zapoznania się projektem planu, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod numerami telefonów:
(32) 32-48-544, (32) 32-48-543, (32) 32-48-560, (32) 32-48-590.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie internetowej, na platformie ZOOM,
w dniu 05.01.2021r. o godzinie 1600, istnieje możliwość zabrania głosu w dyskusji z fonią i wizją.

Aby wziąć w niej udział należy kliknąć w link: https://us02web.zoom.us/j/86750159882
lub wpisać ID spotkania: 867 5015 9882
, po pobraniu aplikacji z www.zoom.us

Tutaj znajduje się instrukcja jak dołączyć do dyskusji na platformie ZOOM.

Zachęcamy do wcześniejszego testu platformy. W dniu dyskusji możliwość połączenia nastąpi od godziny 1500.
Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można uzyskać pod nr telefonów:
(32) 32-48-544, (32) 32-48-560.

Uwagi do ustaleń projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej. Muszą zawierać dane osobowe tj: imię i nazwisko oraz adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te same zasady dotyczą uwag zgłaszanych podczas dyskusji
on-line.

Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że można komentować i dyskutować bez podawania swoich danych osobowych, choć ich dobrowolne podanie ułatwi sporządzenie protokołu z dyskusji. Zabrany głos nie będzie jednak formalną uwagą ale opinią na temat projektu planu.

W załączeniu treść obwieszczenia.

Załączniki:

Logotypy UE