MOPS MIKOŁÓW INFORMUJE

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

dla świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i 300+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że:

–  od 1 lipca br. przyjmujemy wnioski elektroniczne,
– od 1 sierpnia br. przyjmujemy wnioski w formie papierowej, które również można składać drogą pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
ul. Kolejowa 2
43 – 190 Mikołów

Od 1 lipca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wznawia wizyty osobiste klientów.

Przyjmowanie klienta w siedzibie MOPS następuje wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach:

– ŚWIADCZENIA RODZINNE – pok. Nr 5 – w pomieszczeniu do obsługi jednocześnie przyjmowane będą dwie osoby,
– FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+) – pok. Nr 6 – wpomieszczeniu do obsługi przyjmowana będzie jedna osoba.

Przed wejściem do budynku obowiązuje nałożenie maseczki ochronnej oraz bezwzględna dezynfekcja rąk.

W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby (kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), osoba nie będzie wpuszczona do pomieszczenia i będzie poproszona o opuszczenie obiektu.

Osoby oczekujące na przyjęcie, oczekują przed wejściem do pomieszczeń, zachowując wyznaczoną odległość między sobą (w miejscach wyznaczonych liniami). Przed wejściem do pomieszczeń mogą przebywać jednocześnie dwie osoby. W przypadku, gdy ilość oczekujących jest większa, pozostałe oczekują przed budynkiem, zachowując między sobą zalecaną odległość (2 metry).

Zarówno pracownik, jak i klient są zobowiązani użyć maseczki ochronnej (przyłbicy) oraz rękawiczek jednorazowych. Jednorazowe środki ochrony osobistej należy po użyciu wyrzucić do zamykanego kosza na śmieci usytuowanego w pomieszczeniu.

ZACHĘCAMY DO ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW, z uwagi na ograniczenia w obsłudze klientów.

Przypominamy, że świadczenia wychowawcze 500+ są aktualnie przyznane do dnia 31 maja 2021 r.

Logotypy UE