Mikołowska Gala Wolontariusza 2018

Mikołowska Gala Wolontariusza 2018

Powoli zbliżamy się do wspaniałego wydarzenia jakim jest Mikołowska Gala Wolontariusza 2018!
W tym dniu chcemy nagrodzić najaktywniejszych wolontariuszy z Waszych organizacji.

Ważne informacje dotyczące konkursu na Wolontariusza i Darczyńcę 2018 roku:
– zgłoszenia można przysyłać mailowo, na adres: biuro@csr.biz.pl lub złożyć osobiście w Centrum Społecznego Rozwoju ul. Jana Pawła II 1/2
– zgłoszenia można składać do dnia 21 listopada br.
– każda organizacja może zgłosić 1 wolontariusza do konkursu.
– zgłoszenia może dokonać prezes lub osoba reprezentująca organizację.

Sprawy organizacyjne:
W tym roku wydarzenie przybiera nieco inną formę. Wszystkie organizacje, które zgłoszą swoich wolontariuszy zostaną zaproszone wraz z nominowanymi na uroczystą galę, która odbędzie się 7 grudnia w MDK. Po gali odbędzie się zabawa taneczna z Dj’em, dlatego już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie tego wieczoru.
Pamiętajmy, że wolontariusze i darczyńcy to ważna część każdej organizacji, warto ich docenić!

Załączniki:

Załączniki:

Logotypy UE