Mikołowianin Roku 2019

Mikołowianin Roku 2019

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Mikołowa termin składnia kandydatur do nagrody Mikołowianina Roku 2019 zostaje wydłużony do 31 marca.

Nagroda ta ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, osób prawnych lub instytucji działających na rzecz naszego miasta i mieszkańców.

Nominacje do nagrody (indywidualnej lub zbiorowej) można składać w konkretnych dziedzinach:

przedsiębiorczość

– kultura

– sport

– edukacja

– działalność społeczna/charytatywna

Zgłoszenia można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: promocja@mikolow.eu

Logotypy UE