MIKOŁÓW W CZOŁÓWCE DOTACJI UNIJNYCH W OŚWIACIE

Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI gmina Mikołów otrzymała IV miejsce jako Laureat rankingu dotacji unijnych w oświacie. Ranking poświęcony był funduszom unijnym w budżetach samorządowych. Uwzględniono w nim dotacje związane z finansowaniem bieżących zadań w oświacie. Pozycja samorządu mikołowskiego w rankingu zależała od wielkości tych dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca za okres 2007–2015. Dlaczego te dotacje są tak ważne? Duża część z nich przeznaczona została na edukację przedszkolną i szkolną. Łączna kwota pozyskanych na ten cel funduszy to ponad 13 mln złotych. Laureaci rankingu zostali uhonorowani podczas Toruńskiego Wieczoru Artystycznego. W imieniu Burmistrza Mikołowa nagrodę odebrała Izabella Konieczny- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Mikołów.

Komentarze (0)
MIKOŁÓW W CZOŁÓWCE DOTACJI UNIJNYCH W OŚWIACIE
Brak komentarzy
Logotypy UE