Mikołów gminą przyjazną ekonomii społecznej

Już po raz drugi Gmina Mikołów otrzymała tytuł ”GMINY PRZYJAZNEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ 2014”. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał trzy gminy, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie. 
Celem konkursu jest promocja idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku sektora ekonomii społecznej. Dziękujemy Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych oraz Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznego Subregionu Centralnego za pomoc w organizowaniu szkoleń, warsztatów i indywidualnego poradnictwa dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Mikołów.

Komentarze (0)
Mikołów gminą przyjazną ekonomii społecznej
Brak komentarzy
Logotypy UE