Mała retencja kontra wielkie zagrożenie

Mała retencja kontra wielkie zagrożenie

Mieszkańcy Mikołowa będą mogli ubiegać się o dotację na zbiorniki retencyjne, które umożliwią zbieranie deszczówki. Program adresowany do osób fizycznych umożliwia otrzymanie dofinansowania w walce ze zjawiskiem suszy.

Urząd Miasta dofinansuje połowę poniesionych kosztów (maksymalnie do 1000 zł) w związku z zakupem, instalacją oraz montażem elementów wchodzących w ich skład.

Dofinansowane mogą zostać zarówno urządzenia naziemne (nie mniejsze niż 200 l.) oraz podziemne (nie mniejsze niż 1000 l.), które zgromadzą wody opadowe do ponownego ich wykorzystania a także te, montowane na sieci kanalizacji deszczowej lub oczka wodne. Dopłata obejmować będzie również urządzenia retencyjno – rozsączające, czyli instalacje zakopywane w ziemi, które umożliwiają gromadzenie i rozsączanie wód opadowych w gruncie. Mieszkańcy w ramach dotacji z gminnego budżetu będą mogli również wyremontować lub rozbudować urządzenia już działające na ich posesjach, w tym przypadku również możliwe jest dofinansowanie połowy poniesionych na ten cel kosztów.

Dzięki przyjętej na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Mikołowa uchwale, mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie już od 5 czerwca tego roku. Ważne aby złożyć je jeszcze przed zakupem (w przypadku nowych) lub remontem czy rozbudową (w przypadku istniejących).

Logotypy UE