Laptopy dla uczniów

Laptopy dla uczniów

Gmina Mikołów uzyskała dofinansowanie w wysokości 99 960 zł na zakup laptopów dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych.

Laptopy za pośrednictwem mikołowskich placówek trafią do najbardziej potrzebujących uczniów. 

Zakup laptopów realizowany jest w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”

Logotypy UE