ŁADniejszy Mikołów – konferencja

ŁADniejszy Mikołów – konferencja

Zapraszamy do udziału w wideokonferencji ŁADniejszy Mikołów, poświęconej uchwale krajobrazowej.

Uchwała krajobrazowa to potoczna nazwa uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Określa ona gabaryty, ilość, standardy jakościowe oraz materiały z jakich mogą być wykonane.

W trakcie konferencji omówione zostaną zapisy zawarte w mikołowskiej uchwale 'reklamowej' oraz sposób jej wdrażania.

Spotkanie poprowadzone zostanie w trybie on-line za pośrednictwem platformy Zoom. Konferencja odbędzie się w poniedziałek 21. grudnia
o godzinie 17.00. Aby otrzymać dane do zalogowania się na platformie
Zoom, należy przesłać e-mail na adres: krajobrazowa@mikolow.eu

Logotypy UE