Konsultacje w sprawie utworzenia nowych jednostek pomocniczych

Od 1 do 15 września przeprowadzone zostaną wśród wszystkich pełnoletnich mieszkańców nasze miasta konsultacje dotyczące  utworzenia nowych jednostek pomocniczych na terenie Mikołowa. Chodzi o obszar zwyczajowo określany jako „Reta” i „Wymyślanka”. 
Zgodnie z treścią zarządzenia burmistrza z 15 czerwca w skład przyszłej dzielnicy Reta weszłyby ulice: Brzozowa, M. Dzieńdziela, Jasna, M. Konopnickiej, Przyjaźni, Reta, Skalna, Storczyków, Zielona, Gliwicka do nr 32, zaś w granicach Wymyślanki znalazłyby się  ulice: Nowy Świat, Jedności, Wodna, Kopernika, Wronia, Korczaka, Parkowa, Damrota, Konstytucji 3 Maja, Żwirki i Wigury nr 53,55,56 oraz 62-66.   
Konsultacje mają mieć charakter pisemny dlatego też przed ich rozpoczęciem, na stronie internetowej miasta  oraz w siedzibie urzędu miasta będzie dostępny formularz. 
Opinie w wyznaczonym terminie będzie można przesyłać drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu, złożyć osobiście w biurze podawczym (pok.1) Urzędu Miasta Mikołów lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta 43-190 Mikołów, Rynek 16.

Komentarze (0)
Konsultacje w sprawie utworzenia nowych jednostek pomocniczych
Brak komentarzy
Logotypy UE