Konsultacje społeczne programu współpracy 2016

Projekt
Programu współpracy Gminy Mikołów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami
Konsultacje
 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 400/373/15 z dnia 14.08.2015 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu(konsultacje społeczne) i www.ngo.mikolow.eu
 

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać do 8 września 2015 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):
 

Urząd Miasta Mikołów
Wydział Spraw Społecznych
Rynek 16
43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2016”)
 

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Informacje na temat projektu Programu są dostępne na stronach internetowych:www.bip.mikolow.eu  oraz www.ngo.mikolow.eu
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych UM Mikołów, Rynek 16, pokój numer 33, lub pod numerem telefonu (32) 32 48 461.
 

Wszystkie załączniki można pobrać ze strony BIP – http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6517

Komentarze (0)
Konsultacje społeczne programu współpracy 2016
Brak komentarzy
Logotypy UE