Konsultacje społeczne podstartegii „transportowej”.

Konsultacje społeczne podstartegii pn. „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016-2025”

Informujemy, że od dnia 9 lutego 2016 r. do dnia 23 lutego 2016 r. zostaną przeprowadzane konsultacje elektroniczne dokumentu. Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” lub na stronie internetowej projektu http://www.jst.mikolowski.pl/ w zakładce projekt – produkty.

Podstrategia pn. „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016-2025” została przygotowana w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny”. Beneficjentami tego projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego:  Łaziska Górne,  Mikołów, Orzesze,  Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie (Lider Projektu). Projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu   terytorialnego,    dialog    społeczny   oraz   współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Komentarze (0)
Konsultacje społeczne podstartegii „transportowej”.
Brak komentarzy
Logotypy UE