Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.

Dziś ruszyły w Mikołowie konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r. Potrwają do 17 sierpnia.
Zasięg terytorialny konsultacji obejmie obszar Mikołowa. Wszystkie zainteresowane osoby, organizacje pozarządowe, podmioty mają możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
W trakcie trwania konsultacji społecznych istnieje możliwość zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości będą mogłyby być realizowane na terenie Gminy Mikołów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji.

Obszary zlokalizowane są w centrum Mikołowa.
Karta projektu jest zgłoszeniem swojego autorskiego pomysłu na działania, które mogą być w przyszłości realizowane na rewitalizowanych terenach gminy. Dodatkowo działania społeczne mają priorytet w przyznawaniu funduszy, a projekty przestrzenne dotyczące infrastruktury czy gospodarki powinny mieć uzasadnienie społeczne.
Aby zgłosić propozycję swojego projektu należy wypełnić kartę projektu i przesłać na adres mailowy: rozwoj@mikolow.eu, zostawić w Urzędzie Miasta Mikołów (biuro podawcze sala nr 1) Rynek 16 bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Mikołów, z dopiskiem „Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r”.
Dokument jest dostępny od dzisiaj na stronie: http://www.bip.mikolow.eu/ w zakładce konsultacje społeczne.

Komentarze (0)
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
Brak komentarzy
Logotypy UE