Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w numeracji porządkowej dla budynków przy ul. Grudniowej, ul. Lipcowej, ul. Golfowej

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie:

 

1) bezpośredniej – poprzez pobranie formularza konsultacyjnego w Urzędzie Miasta Mikołów – Biuro Obsługi Klienta oraz w budynku sołtysówki (Mikołów Mokre, ul, Miodowa 2), a następnie złożenie jego wypełnionego egzemplarza w miejscach określonym

 

2) elektronicznej – poprzez pobranie formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów http://mikolow.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne”, a następnie przesłanie jego wypełnionego skanu na adres mailowy um@mikolow.eu  lub zagospodarowanie.przestrzenne@mikolow.eu.

 

Wypełnione i podpisane karty do głosowania uprawnieni mieszkańcy mogą składać do urn w następujących punktach konsultacyjnych w godzinach ich urzędowania:

 

1) Urząd Miasta Mikołów – Biuro Obsługi Klienta (Mikołów, Rynek 16),

 

2) sołtysówka w Mokrem (Mikołów Mokre, ul. Miodowa 2).

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8.09.2017 roku do 22.09.2017 roku.

Komentarze (0)
Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w numeracji porządkowej dla budynków przy ul. Grudniowej, ul. Lipcowej, ul. Golfowej
Brak komentarzy
Logotypy UE