Konsultacje społeczne dotyczące Kamionki

W dniach 4 – 15 września 2017 roku
ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy Mikołowa – Kamionki, dotyczące  przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka

W związku z zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1393/275/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. informujemy, że rozpoczynamy lokalne konsultacje społeczne z mieszkańcami Kamionki, w sprawie przyjęcia nowego Statutu dzielnicy.

Z projektem statutu dzielnicy można się zapoznać w Urzędzie Miasta, a także na stronie http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/9600

Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznej – formularz do pobrania ze strony  http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/9600 oraz w wersji papierowej – karty do pobrania w Urzędzie Miasta.

Uprawnieni mieszkańcy mogą pobrać i wypełnić formularze w Urzędzie Miasta i tam też wrzucić je do urny.
Karty wypełnione elektronicznie należy podpisać i odesłać zeskanowane na adres mailowy: prawnicy@mikolow.eu

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA

Komentarze (0)
Konsultacje społeczne dotyczące Kamionki
Brak komentarzy
Logotypy UE