Konsultacje projektu zagospodarowania terenu (geometrii drogi S 5314)

Informujemy, że w dniach od 18.01.2017 r. do 31.01.2017 r. na stronie jst.mikolowski.pl w zakładce projekt – produkty (Dokumentacja techniczna dla kluczowej inwestycji w obszarze funkcjonalnym wynikającej z przeprowadzonej analizy) będą przeprowadzane konsultacje projektu zagospodarowania terenu (geometrii drogi S 5314) przygotowanej w ramach opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla inwestycji kluczowej na terenie powiatu mikołowskiego pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski”.

 

Dokumentacja projektowa jest opracowywana w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

 

Zachęcamy do zapoznania się z w.w. opracowaniem i wypełnieniem ankiety. Informujemy, że ankiety wypełnione po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Komentarze (0)
Konsultacje projektu zagospodarowania terenu (geometrii drogi S 5314)
Brak komentarzy
Logotypy UE