Konsultacje elektroniczne Podstrategii: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025

Od 29 sierpnia do 11 września trwać będą konsultacje elektroniczne opracowanego w ramach projektu dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. „Podstrategia: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025″

 

Podstrategia powstała w ramach projektu pn.: „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny”. Beneficjentami tego projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie (Lider Projektu).

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i opinii do projektu podstrategii poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie internetowej projektu http://www.jst.mikolowski.pl/ w zakładce projekt – produkty.


http://jst.mikolowski.pl/index.php/projekt/produkty/

Komentarze (0)
Konsultacje elektroniczne Podstrategii: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025
Brak komentarzy
Logotypy UE