Konkurs na System Identyfikacji Miejskiej

Konkurs na System Identyfikacji Miejskiej

Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowanie Projektu Systemu Identyfikacji Miejskiej dla Mikołowa. Chodzi o to, by tzw. komunikaty wizualne i nośniki informacji stosowane w przestrzeni miejskiej, były ujednolicone pod względem wizualnym, konstrukcyjnym i architektonicznym. Dzięki temu komunikaty te mają być bardziej czytelne, a także ułatwiać mają bezpieczne i sprawne poznawanie przestrzeni miasta.

Chodzi m.in. o ujednolicenie wyglądu słupów i tablic z nazwami ulic, nazw osiedli, tablic adresowych, kierunkowych, różnego rodzaju piktogramów, oznaczeń ścieżek rowerowych. Na podstawie konkursu organizator zamierza zawrzeć umowę o wartości 50 000 zł brutto.

Konkurs potrwa do 24 lipca 2019 r. do godz. 11.00 (wiążąca jest data wpływu prac).
Rozstrzygnięcie nastąpi do 15 października 2019 r.
Szczegóły dostępne są pod adresem: http://bip.mikolow.eu/?c=790

 

Logotypy UE