Konferencja pt. „Ekonomia Społeczna. Modelowa współpraca SAMORZĄD-ORGANIZACJE-BIZNES”

Konferencja pt. „Ekonomia Społeczna. Modelowa współpraca SAMORZĄD-ORGANIZACJE-BIZNES”

Zapraszamy na konferencję pt. „EKONOMIA SPOŁECZNA
Modelowa współpraca samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu”. Zachęcamy do zapoznania się z programem:

Piątek 15 listopada 2019 r.

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:15 Otwarcie Konferencji przez organizatorów
9:15 – 10:00 Modelowa współpraca JST-NGO w praktyce

Panel dyskusyjny reprezentantów samorządów
Rozmowę poprowadzi Piotr Stoły – Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0

10:00 – 10:45 Dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu Przedsiębiorstw Społecznych i Podmiotów Ekonomii Społecznej

• Prezentacja oferty Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – Katarzyna Loska-Szafrańska – Kierownik ROWES 2.0

• Fundacja Wspierania Kultury Sztuki i Edukacji „Integracja” prowadząca Niepubliczne Przedszkole „Przygoda” – praktyczne doświadczenia w budowaniu przedsiębiorstwa społecznego – Grażyna Majewska-Tetla Prezes Fundacji

10:45 – 11:00 Przerwa
11:00 – 12:00 Odpowiedzialne Zamówienia publiczne

Stosowanie klauzul społecznych w ramach prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne: wprowadzenie do tematyki, omówienie podstaw prawnych, praktyczne stosowanie, weryfikacja stosowania klauzul, wnioski oraz rekomendacje, rozwiązania przyjęte w Nowej PZP.

Panel będzie miał układ otwarty – w trakcie wystąpienia mile widziane będą wszelkie pytania.

Prowadzący – Michał Kosobudzki – radca prawny, konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, animator i specjalista ds. wsparcia przedsiębiorstw społecznych ROWES 2.0.

12:15 – 12:30 Przerwa
12:30 – 13:30 Uproszczenia dla organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia działalności i nowe źródła finansowania

Prezentacja wypracowanych z udziałem Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych propozycji uproszczeń dotyczących działalności społecznej prezentowanych w formie tez przez Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Szczegóły dot. tez: http://trzeci.org/postulaty/

Prowadzący: Łukasz Gorczyński – doradca kluczowy ROWES 2.0, pracownik Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

13:30 Zakończenie

Sobota 16 listopada 2019 r.

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 12:00 Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – warsztat praktyczny

Prowadzący – Michał Kosobudzki – radca prawny, Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, animator i specjalista ds. wsparcia przedsiębiorstw społecznych ROWES 2.0

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
Mikołów – ogród życia
Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Mikołowa Stanisław Piechula

Link do rejestracji na wydarzenie:

https://forms.gle/CXisakeu5XPZ1gE88

Zapisy do 13 listopada!

Konferencja odbędzie się w Mikołowie w Białym Domku, ul. Karola Miarki 15 Mikołów.

W latach 1870-72 Heinrich Koetz zbudował w sąsiedztwie fabryki, przy dzisiejszej ulicy Karola Miarki, dużą willę, którą otoczył ładnym parkiem. To tzw. Biały Domek – siedziba wydziałów Urzędu Miasta oraz Miejskiej Placówki Muzealnej. Biały Domek postawiono na planie prostokąta; ma dwie kondygnacje, a jego bryłę urozmaicają ganki portykowe z trójkątnymi przyczółkami. Od 2006 roku w „Białym Domku” mieści się Miejska Placówka Muzealna, w której zobaczymy dwie wystawy stałe, przedstawiające historię Mikołowa oraz zrekonstruowaną izbę śląską. Ciekawe są także wystawy czasowe. W pobliżu „Białego Domku” stoi pomnik, którym uczczono ofiary „marszu śmierci” więźniów oświęcimskich z zimy 1945 roku.

Załączniki:

Logotypy UE