Konferencja o Ekonomii Społecznej

Konferencja o Ekonomii Społecznej

W dniach 15-16 listopada w Białym Domku odbyła się Konferencja o Ekonomii Społecznej ph. ?Modelowa współpraca samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu?. Organizatorami konferencji był Urząd Miasta Mikołowa oraz Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Mikołowa.

Pierwszy dzień konferencji był poświęcony zagadnieniom związanym ze współpracą samorządów i organizacji pozarządowych, tworzeniu przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej, odpowiedzialnym zamówieniom publicznym oraz szeregowi spraw związanych z uproszczeniami dla organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia działalności.

Wśród prelegentów obecnych na sali wyróżnić można Agnieszkę Pytlik ? aktywistkę i działaczkę społeczną, współzałożycielkę Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz, które skupia wspaniałych ludzi pracujących na zasobach materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego a od 2014 r. Radną Gminy Gaszowice oraz Grażynę Majewską-Tetlę ? Prezes Fundacji Wspierania Kultury Sztuki i Edukacji ?Integracja? prowadzącą Niepubliczne Przedszkole ?Przygoda?.

Drugi dzień zdominował temat nowego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warsztaty prowadził Michał Kosobudzki ? radca prawny, konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, animator i specjalista ds. wsparcia przedsiębiorstw społecznych ROWES 2.0.

Tematy poruszane podczas konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz samorządów. Goście przyjechali do Mikołowa m.in. z Pawłowic, Siemianowic Śląskich, Wyr, Dąbrowy Górniczej, Gierałtowic, Ornontowic, Bierunia, Łazisk Górnych, Raciborza czy Rybnika.

Logotypy UE