Powiadomienie GIOŚ POZIOM II – 25.11.2021 r.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał powiadomienie jakości powietrza – POZIOM II  – (informacyjny i operacyjny)
Powiadomienie obowiązuje: od godz. 9:00 do godz. 24:00 dnia 25.11.2021 r.
W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.
Logotypy UE