Ostrzeżenie WIOŚ w Katowicach – POZIOM II

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II  – (informacyjny i operacyjny)

Przekroczenie wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ostrzeżenie obowiązuje: od 10.11 do 11.11.2018

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.

 

Logotypy UE