Ostrzeżenie GIOŚ – poziom III 12-13.12.2019

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 ?g/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu- POZIOM III  – (informacyjny i operacyjny, nakazowo/zakazowy)
W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.
Zaleca się podjęcie następujących środków operacyjnych:
1. Rozszerzona akcja informacyjno-ostrzegawcza skierowana do ludności zwłaszcza do grup osób szczególnie narażonych,
2. Zaleca się ograniczenie stosowania kominków,
3. Zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.
Logotypy UE