Ostrzeżenie GIOŚ poziom II 24.02.2021

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM II  – (informacyjny i operacyjny)
Powiadomienie obowiązuje: 24-25.02.2021 r.
Logotypy UE