Ostrzeżenie GIOŚ – POZIOM II 24.01.2022r.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM II
Powiadomienie obowiązuje: w dniu 24.01.2022 r.
Logotypy UE