Ostrzeżenie GIOŚ – POZIOM II 1.03.2024r.

Informujemy, że Departament Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 2
Ostrzeżenie obowiązuje: od  godz. 09.00 dnia 01.03.2024 r. do godz. 24.00 dnia 01.03.2024 r.
W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.
Logotypy UE