Obwieszczenie ws. książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu.

 

Na podstawie art.42b ust.1 e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.), Burmistrz Mikołowa zawiadamia, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego ?Cietrzew” Ruda Śląska – Kochłowice (adres korespondencyjny: Mikołów ul. Reta Śmiłowicka 1) dla obwodu łowieckiego nr 129 prowadzona jest w formie elektronicznej pod adresem:
www.epu24.pl/cietrzew03/

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzona jest w formie elektronicznej i podlega udostępnianiu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Udostępnienie tych danych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej na wyżej podany adres korespondencyjny koła.

Logotypy UE