Obwieszczeni Burmistrza Mikołowa o terminie polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020

Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o terminie polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020.

Zawiadamiam o planowanym terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „BAŻANT” w Łaziskach Górnych obwód łowiecki nr 139 w sezonie łowieckim 2019/2020.

Logotypy UE