MPZP – Obwieszczenie

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu:

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera – obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej – obszar nr 3 w Mikołowie;

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Staropodleską i Skośną.

Szczegóły w załączniku.

Logotypy UE