Informacje Urzędu Stanu Cywilnego

Osobiście w USC dokonywana jest wyłącznie:
– rejestracja zgonów,
– rejestracja urodzeń wraz z uznaniem ojcostwa

oraz wydawanie dokumentów koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania.

Zgłoszenie urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa prosimy wysłać drogą elektroniczną przez e-PUAP.

Wnioski o odpisy z aktów stanu cywilnego, wnioski o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można załatwić:
– drogą elektroniczną przez e-PUAP,
– drogą pocztową,
– zostawić w urnie w budynku przy ul. Karola Miarki 15.

Informacje w sprawie rejestracji urodzeń, zgonów, wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego – tel. 32 32 48 449, 32 32 48 451.

Informacje w sprawie zawierania małżeństw, wydawania zaświadczeń, transkrypcji dokumentów zagranicznych, zmiany imion i nazwisk – tel. 32 32 48 450.

Logotypy UE