Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniote

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie BIP – http://bip.mikolow.eu/?p=document&action=show&id=25055&bar_id=13709

Logotypy UE