Informacja na temat biletów długookresowych i darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży

Informacja na temat biletów długookresowych i darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo!

Z dniem 31 maja 2018 roku, nastąpi zakończenie sprzedaży papierowych biletów 30 ? dniowych. Papierowe bilety okresowe zakupione z datą rozpoczęcia do 31.05.2018 roku, zachowują swoją ważność przez 30 dni.

Od 01 czerwca 2018 roku. zakup biletów 30, 90 ? dniowych, będzie możliwy tylko i wyłącznie na kartę ŚKUP.

W związku z powyższym, uprzejmie przypominamy o konieczności wyrobienia karty ŚKUP przez osoby, które do tej pory korzystały z biletów długookresowych w formie papierowej.

Możliwość przejazdów bezpłatnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dla dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7. do 16. roku życia, została przedłużona do dnia 30.09.2018 roku.

Przypominamy również, że zamówione karty ŚKUP należy odebrać do 30 dni od dnia zamówienia, później karty są zastrzegane przez Wydawcę (mBank S.A.) i nie można ich już wydawać.

Za takie karty ich Wydawca (mBank S.A.) będzie oczekiwał rekompensaty finansowej.

Źródło: www.mzk.pl www.kzkgop.com.pl

Logotypy UE